top of page

Stichting Mariahoeve, opgericht augustus 2017, heeft ten doel het bevorderen en organiseren van culturele activiteiten op kleine podia in de noordelijke regio's van Nederland. En voorts het bevorderen en organiseren van educatieve culturele projecten voor leerlingen van basis- en middelbare scholen in de genoemde regio's.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en initiëren van concerten en projecten.

De stiching staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer: 69327203

RISN: 857832827

Hoe komt de stichting aan inkomsten:

  • Entreegelden voor concerten die de stichting organiseert.

  • Subsidies

  • schenkingen aan het Vriendenfonds

 

Waar wordt het geld aan uitgegeven?

  • Gages musici

  • Huur van concertruimte/vleugel/orgel

  • Catering

  • PR

Hoe wordt het vermogen beheerd?

  • Lopende rekening bij de RABObank die door de penningmeester wordt beheerd.

Bestuursleden:

Anne van Dijk   voorzitter

Josien Rijkmans  secretaris

Ton Le Coultre penningmeester en programmeur

Henk Janssen  lid

Margreet Ebels lid

De bestuursleden zijn allemaal onbezoldigd.

bottom of page