top of page

Stichting Mariahoeve, opgericht augustus 2017, heeft ten doel het bevorderen en organiseren van culturele activiteiten op kleine podia in de noordelijke regio's van Nederland. En voorts het bevorderen en organiseren van educatieve culturele projecten voor leerlingen van basis- en middelbare scholen in de genoemde regio's.

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het organiseren en initiëren van concerten en projecten.

bottom of page